Till början

Aminoff, Sofia

Sofia Aminoff, f. 1982, är finlandssvensk dramatiker och översättare. Hon har verkat som dramaturg vid Svenska Teatern i Helsingfors och praktiserat vid Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

”Det dramatiska skrivandet tar jag ordagrant i den meningen att det för mig handlar om seende. Språket bär mening men utgör också en gräns och på andra sidan finns ett slags främlingskap. Hur ser vi på oss själva genom det såll språket utgör för vårt medvetande? Hur kan vi sträcka oss efter det osynliga och språklösa? Det historielösa? Jag strävar i min dramatik till att tänja de här gränserna och skapa ett rum där alla slags behov, alla slags uttryck för ömhet och våldsamhet är möjliga att betrakta. Ofta handlar det om tillstånd av depressivitet, derealisation och dröm – men också om skönhet och naturupplevelse – och en längtan efter elasticitet och transformation. Jag intresserar mig för psykoanalytiska, feministiska, intertextuella och genretänjande influenser. Relationen till landskapet vill jag betona, den är en del av (själv)porträttet och speglandet.”

Pjäser

Kontaktinfo:
Sofia Aminoff nås per e-post på sofia.aminoff(at)saer.fi