Till början

Stabat Mater

Genrer: Drama, Hörspel
Tillkomstår: 2015
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Utgångspunkten för Sofia Aminoffs Stabat Mater är två skådespelare, en regissör och en dramatiker som – trots ett visst motstånd – skall göra en pjäs kring moderskap. Pjäsen beskriver sedan pjäsens tillkomst, hur teamet åker hem till dramatikern för att arbeta med föreställningen och hur den får sin slutliga form i hörspelsstudion.

Samtidigt som det alltså handlar om metateater är pjäsen också ett slags road movie där vi rör oss på både ett yttre och ett inre plan. För i sin pjäs, inspirerad både av Pergolesis Stabat mater och Julia Kristevas texter, låter Sofia Aminoff inte bara de fyra kvinnorna resa ut i skogen. De företar också var sin resa mot moderskapets innersta, gåtfulla kärna och de djupaste skikten av det kvinnliga medvetandet.

Pjäsen är ett 45 minuter långt hörspel. Uruppförd 28.10.2015 av Radioteatern, Svenska Yle.
Antal roller:
min. 4
max. 4
Roller:
4
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern.