Till början

Mäkelä, Anneli

Anneli Mäkelä utexaminerades som skådespelare från Svenska Teaterskolan i Helsingfors 1966, blev hum. kand. vid Helsingfors Universitet 1970. Fortbildning som dramaturg och regissör vid Suomen Teatterikorkeakoulu (Teaterhögskolan) 1976 och 1984. Teater- och språkstudier i Paris 1981-82, våren 1983 elev hos Antoine Vitez vid Théâtre National de Chaillot, Paris.
Engagemang vid olika svenskspråkiga teatrar i Finland som skådespelare, regissör och dramaturg under 1966 – 1979.

Från 1979 arbetat som frilansregissör och -dramaturg i Sverige, men hemvist i Göteborg. Återvände till Finland 1987 och fungerade som chef för Unga Teatern i Esbo under åren 1987-98. Under 1998-2000 frilansregissör och –dramaturg med uppsättningar bl. a. på Suomen Kansallisteatteri (Finlands Nationalteater), Helsingin Kaupunginteatteri (Helsingfors Stadsteater). Från och med år 2000- 2007 fast anställd på Helsingin Kaupunginteatteri, först som dramaturg, sedan som ledare för Helsingin Kaupunkinteatterin Perheteatteri, (Familjeteatern på Helsingfors Stadsteater). Från 2007 frilansregissör och -skribent.

Pjäser

Kontaktinfo:
Anneli Mäkelä nås per e-post: anne.li.makela(at)elisanet.fi