Till början

Den lilla människan

Tillkomstår: 2013
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Vi befinner oss på något runt, på en boll, en scen, en arena. In kommer två arbetare som kånkar på en tung kista. Ur kistan kikar en varelse nyvaket ut. Och av en slump vill det sig att det första varelsen får se är något underbart, något flygande luftigt. Och från den stunden försöker varelsen närma sig detta luftiga, bli lik det. Den sparar sig ingen möda att nå sitt mål, men stöter på misslyckande efter misslyckande, tills den till slut lär sig nåt väsentligt om det den strävat efter.
Den lilla människan är en allegori om att finnas till i en krass värld där det kan vara besvärligt att följa sin egen stjärna. Den använder sig av den nya cirkusens scenspråk och kräver en enkel scenbild och musik. Den kan göras med tre, helst fyra skådespelare, två kvinnor, två män. Den riktar sig från barn från fyra år uppåt.
Antal roller:
min. 3
max. 4
Roller:
Varelsen
Första scenarbetaren
Andra scenarbetaren
August, en clown
Augusta, en clown
Cirkusdirektören
Åsnan
Lejontämjaren

Rollerna kan spelas av tre, helst fyra skådespelare, två män, två kvinnor.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren, som kan nås på anne.li.makela@elisanet.fi