Till början

Valtiala, "Nalle" Kaarle-Juhani Bertel

Född 2 januari 1938, författare, pensionerad äldre lektor i modersmålet, litteraturforskare, med en avhandling om James Fenimore Cooper som främsta insats, litteraturkritiker, kåsör mm. Min litterära produktion består av 23 böcker, 2 scenpjäser, 3 TV-pjäser och 19 hörspel, senast Monark, 2008.

Pjäser

Kontaktinfo:
carita.valtiala(at)pp.sonera.net