Till början
Tillkomstår: 2011
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Det rör sig om motsvarigheten till Shakespeares Hamlet, men tagen direkt ur Saxo Grammaticus Danska krönika, som jag betvivlar att barden någonsin höll i sin hand.
Handlingen utspelas i Danmark, Albion och Skottland under 600-talet e. Kr.
Utdrag:
Första akten.
Scen 1. Prolog.

AMLED förevisar sin nya sköld för BJARKE. Detta sker när AMLED redan hämnats på sin farbror FENGE.

AMLED Bjarke, min vän, se här vad jag har låtit Omund göra.
BJARKE Omund den konstförståndige. Vad har han skapat denna gång? Aha, en sköld.
AMLED Men icke vilken sköld som helst. Betrakta nu den noga.
BJARKE Hmm.
AMLED Nå, vad ser du?
BJARKE Bilder, de allra fagraste.
AMLED Du finner dem behagfulla för ögat?
BJARKE I högsta grad.
AMLED Jag visste väl att du har sinne för det sköna. Men vad är det som äger rum?
BJARKE Av händelser ett enda myller. Finnes det en början?
AMLED Ja. Här.
BJARKE Låt mig se. Tvenne män, hövdingar båda. Den ene svingar svärdet sitt, hugger av den andres ben. Den vanliga historien.
AMLED Och likväl ej så vanlig. Se på nästa bild.
BJARKE En man som lägrar någon kvinna. Samme hövding! Svärdet ligger vid hans sida. Blodbefläckat.
AMLED Blodbefläckat. Först brodermord. Sedan blodskam, det vidrigaste brott.
BJARKE Och här sitter han på tronen. Vid dess fot en ungersven, nedsmord med sot och aska. En narr, som det ser ut, en fnoskig fåne.
AMLED Och ändå ingen narr, alls ingen fnoskig fåne. Nej, hans förstånd är skarpt som dolken. Alltsammans är en fint, som vaggar banemannen inuti en skenbar säkerhet.
BJARKE Broderns baneman.
AMLED Densamme.
BJARKE Och ungersvennen - han är hämnaren.
AMLED Ja.
BJARKE Och hans namn är detsamma som du bär.
AMLED Ja.
BJARKE Allt är som det skall vara.
AMLED Här ser du vad som följer. Krokarna av trä.
BJARKE Ritten genom skogen. Ulven. Rodret uppå stranden. Ungmön underlinden.
AMLED Du missade visst bromsen här.
BJARKE Javisst ja. Bromsen, den med agnen.
AMLED Och här--
BJARKE Borgen, drottningens kammare, spejaren under halmen, svinen som smörjer kråset. Friarfärden till Albion, skriften som ändras, när nattens tursar stungit följesvennerna med sömnens törne, tvenne galgar med korpars föda, giftarölet, hemkomsten, gravölet, salen som står i ljusan låga, svärdet som skiljer broderns baneman ifrån hans huvud.
AMLED Allt finns här på skölden min. Hela historien.
BJARKE Icke hela, Amled. Bara det som redan hänt. Ej det som komma skall.
AMLED Det är väl klart. Morgondag är livets gåta, dess lösning får vi när vi vaknat upp. Och Omund ett nytt beting.
BJARKE Ja, förvisso. Men något finns som skrämmer mig.
AMLED Skrämmer dig, Bjarke? Den djärvste av de djärve.
BJARKE Ja, Amled, skrämmer mig. Se nu på skölden din.
AMLED Jag ser.
BJARKE Men vad? Här längst ned.
AMLED Där ser jag inget alls, finns inget än att se.
BJARKE En smal rand, där bilderna tar slut.
AMLED Vart vill du komma?
BJARKE En smal rand, en strimma blott.
AMLED Än sen?
BJARKE En strimma. Är detta all den framtid du har kvar?
Antal roller:
min. 10
max. 15
Roller:
Kvinnor - 5, män - 10
Personer:
Hardvendel, hövitsman på Jylland
Fenge, hans bror, dito
Amled, son till Hardvendel och Gerut
Bjarke, Amleds dibroder
Skygge, Geruts spejare
Rost, Amleds följesven
Sort, dito
Fridlev, man i hirden
Penda, kung av Albion
Viglet, Danmarks konung efter Rørik
Gerut, Røriks dotter, Hardvendels och Fenges gemål
Siv, ungmön under linden
Cyneswith, kung Pendas dotter
Hærmdrude, Skottlands drottning
Grå, piga
Soldater, tjänstefolk, m fl
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, som nås på carita.valtiala(at)pp.sonera.net