Till början

Hakenskiölds på Sveaborg.

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2011
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Dramatisering efter en roman av Harald Hornborg.
Utdrag:
Första akten
Scen 1
VAKTPOST vid stranden av Sveaborg. REUTERSTEDT in.

VAKTPOSTEN Halt! Giv lösen!

REUTERSTEDT Gud bevare konungen.

VAKTPOSTEN Stopp! Fel lösen!

REUTERSTEDT Omöjligt.

VAKTPOSTEN Det byttes i går. Lösen eller jag skjuter. (siktar på REUTERSTEDT)

REUTERSTEDT Jag är fänrik Reuterstedt, förutvarande vid Savolaxbrigaden,
kommenderad till Sveaborg. För mig till vakthavande officer.

VAKTPOSTEN Så säger di allihop. För sista gången: lösen eller jag skjuter.

AGATHE-SOPHIE har dykt upp bakom REUTERSTEDTS rygg. Också hon har vandrat över isen till fästningen.

AGATHE-SOPHIE (lågt till REUTERSTEDT) Lita icke på främmande hjälp.

REUTERSTEDT Lita icke på främmande hjälp.

VAKTPOSTEN Var god passera. (till AGATHE-SOPHIE) Halt! Giv lösen!

AGATHE-SOPHIE (smeksamt) Nej men Matti, vad går åt honom i dag?
Antal roller:
min. 12
max. 20
Roller:
4 kvinnor, 8 män

Gustaf Hakenskiöld, kapten
Agathe-Sophie Hakenskiöld, hans hustru
Stafva Hakenskiöld, deras dotter
Hans Reuterstedt, fänrik, senare löjtnant
Jean Berghje
lm, kapten
Carolus Spångberg, löjtnant och trubadur
Mauritz Nordenstam, överstelöjtnant
Euphrosyne von Belling, änkemajorska, Berghjelms syster
Johan Brinck, professor
Maximilian Brinck, kapten i ryska armén, bror till den föregående
Alexej Vasiljevitj Lebedjeff-Kalinkin, greve
Matti, svensk soldat
en tjänsteflicka
svenska och ryska soldater
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, som nås på carita.valtiala(at)pp.sonera.net