Till början

Bertell, Ann-Luise

Ann-Luise Bertell, född 1971, är utbildad skådespelare, och verkar också som regissör och författare.

Pjäser

Kontaktinfo:
Ann-Luise Bertell nås per e-post på annluise.bertell(at)gmail.com