Till början
Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2011
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Ängland är pjäsen om ett ställe att längta till, ett ställe att minnas. Ett ställe som inte längre finns, eller så finns det? Camilla kommer hem till något som hon tror att hon vet vad det är, att allt finns kvar som hon lämnade det. Hon längtar hem, hon vill visa alla hur lyckad hon är. Camilla ser sitt liv, sina minnen, sina människor, hon inser att allt har förändrats, att ingenting är som förut. Ängland är en pjäs om att se sitt liv som det är, med alla tillkortakommanden och misslyckanden. En tragikomisk pjäs om livet.
Antal roller:
min. 10
max. 11
Roller:
Camilla, bosatt i London
David Brown, hennes blivande man
Maggie, Camillas väninna
Tom, Maggies man
Torsten, Camillas far
Marjukka, Torstens sambo
Rita, Camillas mor
Benny, Camillas bror
Åsa, Bennys flickvän
Mrs Shirley Brown, Davids mamma
Greg O`Sullivan, Davids bestman
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna bevakas av författaren, annluise.bertell(at)gmail.com