Till början

Gustava, du drömmer!

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2010
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Det är sent 1800-tal hemma hos Gustava Trotzig, gift med den kände finlandssvenske historieforskaren Rafael Trotzig. Publiken välkomnas in på thébjudning i Gustavas salong.

Det är egentligen Rafael som är kvällens huvudperson. Han har skrivit en bok om häxprocesserna i Österbotten och han skall berätta för publiken om sina rön: Att det inte funnits häxor, att det var vidskepelse och djävulstro som utmynnade i en kollektiv galenskap och förföljelse.

Gustava gör sitt bästa för att underhålla publiken medan de väntar på hennes make. Det är Gustava som gett uppslaget till Rafaels forskning då hon har alltid vetat att det funnits häxor i släkten.

I hemmet vistas också Gustavas dementa gamla mor och pigan Sara som inte vet hur man uppför sig då Gustava har thébjudning.
Margeta från 1670-talet, släkt med Gustava i rakt nedstigande led och Märta från år 2009, släkt i rakt uppåtstigande led, dyker överraskande upp i salongen bland publiken. Vem är de och vad har de för ärende till Gustava?
Ligger det trots allt något i ryktet om häxor?
Antal roller:
min. 5
max. 5
Roller:
GUSTAVA TROTZIG, 1870-talet
MODERN, 1870-talet
SARA, 1870-talet
MÄRTA, 2009
MARGETA, 1670-talet
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna bevakas av författaren, annluise.bertell(at)gmail.com