Till början

Nåls, Jan

Jan Nåls ( f. 70 ) har studerat journalistik, men inledde en författarkarriär genom att vinna Arvid Mörne- tävlingen för unga skribenter år 1995.

För FST har han skrivit den stora TV-serien Vägsjälar (med Marina Meinander) i 8 avsnitt som gick ut år 1997 och kortfilmen Sommartider (regi Klaus Härö).
Jan Nåls arbetar också som pjäsöversättare och har bl.a. översatt Mobile Horror från finska, Barnet med badvatttnet och senast musikalen SPIN från engelska för Svenska Teatern.

Jan Nåls hör också till landets främsta experter i fråga om hasardspel och har givit ut Spelhandboken med Antti Kuronen.

Pjäser

Läs mera:
Kontaktinfo:
jan.nals(at)kolumbus.fi