Till början

Åman, Annika

Annika Åman (f.1986) är utbildad dramainstruktör och tillsammans med Alexandra Mangs verksam som konstnärlig ledare, skådespelare, regissör och manusförfattare för Unga Scenkompaniet i Vasa. Unga Scenkompaniet arbetar med ett uttryckligt barn- och ungdomsperspektiv och gör alltid en gedigen efterforskning i samband med sina produktioner. Likaså använder sig den fria teatergruppen av så kallade referensgrupper och baserar sina föreställningar på verkliga möten med målgruppen. För sin pjäs ”Kornelias hjärta”, om hjärtsjukdom hos barn, erhöll Åman ett hedersomnämnande av stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern år 2013. Hon har också premierats av Svenska Österbottens litteraturförening för såväl sitt manusarbete som för Unga Scenkompaniets dramapedagogiska verksamhet. Åman har även varit skådespelare vid Wasa Teater och Unga Teatern.

För Oravais Teater har Åman bearbetat ett flertal pjäser, samt skrivit och regisserat publiksuccéerna ”Lumpänglar” (2013-2014) och uppföljaren ”Lumpänglars väg” (2017-2018). De lokalhistoriska pjäserna om fabrikskvinnornas liv och villkor vid Oravais fabrik - en av landets då största textilfabriker - har kommit att bli Oravais Teaters största framgångar under åren och Åmans pjäser har bidragit till att det på den österbottniska sommarteaterscenen gestaltas ett stort stycke kvinno- och arbetarhistoria.

För Svenska Yle och Konstverkstaden Malakta skrev och regisserade Åman år 2015 dramaserien ”Kom vi flyger!” som handlar om att ha en förälder i fängelse. Tv-serien sändes i alla nordiska länder.

Foto: Ove Lillas

Pjäser

Kontaktinfo:
Annika Åman nås per e-post via annika.wilhelmsdotter(at)gmail.com eller via
info(at)ungascenkompaniet.fi