Till början

Enckell, Emelie

Emelie Enckell, diplomingenjör 1971, pensionär efter 34 år vid miljöförvaltningen i Finland. Biografin om fadern, "Olof Enckells liv i centrum av en kulturepok" (2015), visar djupa spår av 1918 hos kulturjournalisten. Biografin om modern "Generalens dotter" (utkommer våren 2018) inleds med Dagmar Thesleffs bakgrund och Wilhelm Thesleffs snabba men korta karriär 1918 och den tyska hjälpen i det finländska inbördeskriget. Tidigare har Emelie gett ut två små böcker, Över språketsgränser – en presentation av diktaren Aaro Hellaakoski (2008) och Inga kom jag kaffe skull om tidiga finskspråkiga inflyttare till Åland (2006). Hon har också skrivit en monolog om Hellaakoskis liv 1918, som uppfördes några gånger av Tuomas Laustiola i privata hem.

Pjäser

Kontaktinfo:
emelie.enckell(at)gmail.com