Till början

Nylund-Donner, Harriet

Harriet Nylund-Donner är dramaturg och dramatiker. Utbildad efter studenten vid journalistlinjen på Social- och kommunalskolan och utbildad i Stockholm vid Dramatiska Institutets teaterlinje med inriktning på dramatik och dramaturgi. Har arbetat som dramaturg och dramatiker på Åbo Svenska Teater. Har också jobbat med undervisning, har verkat bland amatörteatergrupper, har utbildat dockteaterspelare, har lett skrivarkurser, har regisserat, skrivit TV-manus med mera. Har skrivit flera barnpjäser, bland annat Den blå ankungen, Hobbelbobbel, en barnrevy, Pang på Positivet, Den sjungande spargrisen, Pingvinen Pingeling, Krock på vintergatan. Har gjort många översättningar och vuxenpjäser. Bruksteatern i Dalsbruk har alltid varit hennes hjärta nära och det första samarbetet var Ja må hon leva, eller spelet om Dalsbruk. Sången i Själö var en storsatsning på Åbo Svenska Teaters stora scen och på Turun kaupunginteatteris stora scen gavs Hamburger Börs – Ja kaikki häntä rakastivat.

Pjäser

Kontaktinfo:
Harriet nås per e-post på harriet.nylund(at)gmail.com