Till början

Rehn-Sirén, Paula

Paula Rehn-Sirén är en finlandssvensk skådespelare och dramatiker. Hon arbetar även som lärare.
Publicerade pjäser:
Paraflax och Vattenfärgat

Pjäser

Kontaktinfo:
Paula Rehn-Sirén nås per e-post renateatern(at)gmail.com