Till början

Eftermiddag

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2002
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Eftermiddag är ett lyriskt drama, enkomedi.
På en strand vid ett kanske tvivelaktigt turisthotell någonstans i Västafrika sitter två västerländska kvinnor. Hettan dallrar. Ingenting händer. Kvinnorna är medelålders, de är gamla väninnor och bollar tankar om liv, verklighet, rädslor och förhoppningar med varandra och sig själva. Dialogerna dem emellan flyter in och ut ur de inre monologer som också hela tiden förs parallellt, medan svetten rinner, törsten djupnar och sanden yr. Vad är det främmande? Vilka rädslor föds i mörkaste Afrika, utanför den hemvana vardagens trygghetsnät? Var finns hotellets personal? Den ena av kvinnorna har inlett ett förhållande med en lokal yngling, och svartsjukan pyr i hettan hos den andra, som försiktigt testar möjligheterna till att fördjupa vänskapen till att också innefatta en erotisk dimension.
Varje gång kvinnorna lyckas närma sig nånting väsentligt blir de avbrutna av en medresenär, en medelålders, manlig semestersabotör.
Och ingenting händer. Duschen fungerar inte, någon har farit iväg med allt öl och man kan inte ens få eld på sin cigarett.
Eller?
Antal roller:
min. 3
max. 3
Roller:
KVINNA 1
KVINNA 2
MANNEN

Alla personer är medelålders.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren:
Snellmansgatan 16 B 24, 00170 Helsingfors, Finland eller per telefon: +358-(0)9-1351997