Till början

Edelweiss

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 1989
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Edelweiss är en tragikomedi om ett ungt par i begynnelseskedet av sitt äktenskap, där hennes drömmar om lek och sex stöts mot hans prudentlighet och renlighetsmani. Han visar sig dock ha dolda sidor, kanske rentav ett hemligt liv. Vad händer när en säregen man en dag ringer på dörren och undrar om den äkta mannen får komma ut och leka? I handen har särlingen en Black&Decker borr och i väskan en råsidenklänning som han småningom skrudar sig i. Mitt i tumultet som uppstår uppenbarar sig dessutom den äkta mannens mamma, svärmodern - en högst effektiv karriärkvinna.
Vem skall skyddas och mot vilka sanningar? Hur aktsamma om varann skall vi vara? Hur skall man kunna sy ihop ett eget liv åt sig, ett som inte följer färdiga mallar utan egna, oprövade mönsterslingor?
Antal roller:
min. 4
max. 4
Roller:
-
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren:
Snellmansgatan 16 B 24, 00170 Helsingfors, Finland eller per telefon: +358-(0)9-1351997