Till början

Simma näck

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2009
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Simma näck skildrar mötet mellan Kvinnan – en modernt splittrad människa – och Döden, som här tar sig konkret gestalt och inte alls är eller uppför sig som Kvinnan tänkt sig. Är Gud hemma, eller har han blivit hembygdsmuséum? Pjäsen är en existentiell komedi där högt krockar med lågt.
Antal roller:
min. 4
max. 4
Roller:
Kvinnan
Döden
Främlingen
En liten flicka
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren:
Snellmansgatan 16 B 24, 00170 Helsingfors, Finland eller per telefon: +358-(0)9-1351997