Till början

Svart på vitt

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2003
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Svart på vitt är ett drama om makt i företag, förankrat i den finlandssvenska tidnings- och fondvärlden.
Antal roller:
min. 5
max. 5
Roller:
Bertil Lundström, VD i ett finlandssvenskt tidningsföretag. Snabb men slarvig. Verbal, fåfäng, utåtriktad, ganska lat, föga intresserad av praktiska detaljer, tråkiga realiteter och rutiner. Lägre medelklass.

Lis-Maj Solitander , chefredaktör. Duktig och politiskt kunnig humanist och
statsvetare, men utan hum om ekonomi. Ömhudad, kritikkänslig, i vissa frågor
envis och principfast, näsa för det politiskt opportuna. Feminist. Av god
familj.

Erik Virtanen, ekonomichef. Studentmerkonom med anspråkslös social
bakgrund, övervägande finsk. Långsam och noggrann. Älskar ordning, mycket
sifferbegåvad, driven av en stark ambition som han inte kan eller förstår att
dölja. Bristande inlevelse i andra personer, beredd att ta på sig vilka
uppgifter som helst.

Konrad Petterson, styrelsens ordförande. Äldre gentleman, erfaren och klok
och när det gäller viljestark. Döljer omsorgsfullt sina och sina uppdragsgivares åsikter. Kallas av respekt KP i tredje person.

Helmi Stolt, VD:s sekreterare. Lojal, duktig, mänsklig, korrekt.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren peje(at)welho.com