Till början

Gå på vatten

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2015
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Gick Jesus på vattnet? Och hur var det med jungfrufödseln, kroppens uppståndelse och ett evigt liv? Om en timme sker den avgörande omröstningen i biskopsvalet, och den liberala kandidaten Marion ställs inför de yttersta frågorna. Hur förhåller hon sig egentligen till det som trosbekännelsen och hennes ämbete kräver av henne? Tror hon på det? Eller tror hon bara att hon tror? Vad var det som en gång fick henne att sadla om från matematik till teologi?

En fjäril fladdrar med vingarna någonstans i Brasilien, det uppstår en minimal luftström som i sinom tid leder till en orkan i Texas. Men gäller kaosteorins hisnande perspektiv också våra mänskliga liv? Kan en längesedan förträngd händelse utlösa en katastrof i dag? Marion kastas brutalt tillbaka till det förflutna, och den alldagliga intervjun utvecklar sig till en maktkamp, en nervslitande uppgörelse som hotar hela hennes existens. Sanningen skall göra oss fria, lovar Jesus, men vad är sanning? Vad var det egentligen som hände den där sommarkvällen för tjugotre år sen?
Antal roller:
min. 2
max. 2
Roller:
MARION, kring 50 år
TROND, kring 35 år
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren.
Bengt Ahlfors Comedia KB, Eriksgatan 9, 00100 Helsingfors, telefon:. +358-(0)9-694 8037, e-post: ahlfors.comedia(at)gmail.com