Till början

Skönheten och Odjuret

Tillkomstår: 2004
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Berättelsen om Belle, dottern till en framgångsrik köpman som älskade att skämma bort sina döttrar och klä dem i de vackraste kläder. Hennes två äldre systrar blev giriga och högfärdiga som påfåglar, och de hade kalla hjärtan, men Belle hade ett varmt hjärta och hon överglänste dem båda till sätt och utseende, så att alla snart kallade henne Skönheten, alla utom systrarna. En dag råkade fadern på en resa bli fången i ett odjurs slott och istället för att dödas fick han en chans till: "Du kan bli fri, om någon av dina tre döttrar är färdig att frivilligt komma hit i stället för dig."
Skönheten gick i sin fars ställe och mellan Skönheten och Odjuret uppstod en märkvärdig vänskap...

Musik av Sven Sid.
Antal roller:
min. 8
max. 15
Roller:
Odjuret
Skönheten, även kallad Belle, yngsta systern
Claire, äldre systern
Estelle, mellersta systern
Fadern
Giggolo, Skönhetens friare
Jacques, Äldre systerns man
Pierre, Mellersta systerns man
Odjurets betjänter:
Justine, hovmästarinna
Annette, husa / Bybo
August, kock/ Bybo
Bybor:
Jägaren, bybo
Krogvärd, bybo
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna bevakas av författaren, anna.simberg(at)kolumbus.fi