Till början

En teaterkritikers död

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2009
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
En teaterkritikers död är en tragikomedi om en regissörs vedermödor, till lika delar satir och moralitet. Huvudpersonen Karlo Menning har fått se sin senaste teateruppsättning bli utskälld i dagspressen och grunden för hans tillvaro börjar vackla. Fastän händelserna utspelar sig i teaterns värld vidgar sig bilden till ett allmännare spel om att bli sedd och bedömd. Vi är på en gång betraktare och betraktade, också inom oss själva. Men i hur hög grad är min uppfattning om mig själv beroende av din bild av mig, i hur hög grad är du beroende av min bild av dig? Och vad händer när de bilderna kolliderar med varandra?
Antal roller:
min. 4
max. 7
Roller:
REGISSÖREN KARLO MENNING
POLISKOMMISSARIEN
HUSTRUN CARITA MENNING
DRAMATIKERN JONAS KANTOR
TERAPEUTEN
TEATERKRITIKERN MATTEUS BRECK
DEN LIVSTIDDÖMDE SALVADOR BERG
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren joakim.groth(at)welho.com