Till början

Den sista cigarren

Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2004
Språk: Svenska
Översättning: Ja
Längd: Helafton
Synopsis:
Den sista cigarren är en tragikomedi om en pensionerad rektor, hans fru, hans bästa vän och vännens fullvuxna dotter. Det är den sista maj, solen lyser över den idylliska småstaden, skolbarnen sjunger sommarpsalmen och Ragnar smygröker för öppet fönster. Men innan dagen är till ända har pjäsens personer förts så nära avgrundens rand som det är möjligt. En svart erotisk komedi med drag av fars och drama. En scenbild.

Pjäsen är översatt till finska, slovakiska, tjeckiska, engelska, estniska, tyska och ungerska.
Läs mera:
Antal roller:
min. 4
max. 4
Roller:
RAGNAR, pensionerad rektor
ANNELI, f.d. bibliotekarie, hans fru
HELGE, kyrkoherde
MONIKA, fotograf, Helges dotter
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren.
Bengt Ahlfors Comedia KB, Eriksgatan 9, 00100 Helsingfors, telefon:. +358-(0)9-694 8037, e-post: ahlfors.comedia(at)gmail.com