Till början

SVARTÅ 1808 - På Fredrika Sofias tid

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2008
Språk: Svenska
Översättning: Ja
Längd: Helafton
Synopsis:
Pjäsen utspelar sig under Finska kriget och är förlagd till Svartå slotts och Svartå bruks landskap.
Antal roller:
min. 10
max. 10
Roller:
Fredrika Sofia Baer, änka, kring 45år
Eric Gustaf, informator, 20 år
Mor Elisabeth, krogmadam, 40-60 år
Anna Maria, hennes dotter 18-24 år
Smeden Holger, mellan 35 -50
Smeden Anders, mellan 35 -50
Pastor Gabriel Ring, kring 50 år
Lagman Adolf Linder, kring 50 år
Herr Johan Sederholm, kring 50 år
Kaarle el. Kalle, ca 15 år, soldatgosse
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren. Gunilla Hemming, gunilla.hemming@welho.com