Till början

Kärlek! Kärlek!

Genrer: Barnpjäs, Monolog
Tillkomstår: 2006
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Pjäsen handlar om att för första gången fundera på fenomenet kärlek
Antal roller:
min. 1
max. 1
Roller:
KevinKevin
Mamma
Pappa
Mommo
Moffa
och Saraté
samtliga spelade av en skådespelare
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren. Tove Appelgren, tove.appelgren(at)gmail.com