Till början
Genrer: Drama, Komedi
Tillkomstår: 2011
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
"Lit de Parade" är en pjäs som undersöker försvinnanden och varför inte, rent ut sagt, döden; bekantar sig med den, tar den i hand och säger god dag god dag. Här står döden på Lit de Parade och vi defilerar förbi.
Här finns man. Plötsligt är man borta. Finns inte längre. Det är någonting magiskt i detta försvinnande, som om allt bara var en illusion, teater, omöjligt att gripa, att begripa.
The Greatest Vanishing Act.

Pjäsen finns översatt till engelska.
Antal roller:
min. 3
max. 3
Roller:
NÅGON
ANNAN
TREDJE
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren.
Hannele Mikaela Taivassalo, mikaela_taivassalo(at)yahoo.com