Till början
Genrer: Drama
Tillkomstår: 2014
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Barbi och Majvor matar sina katter, sköter sina växter, tittar på tv, slumrar, byter kanal, byter kläder, drömmer för stort och de har båda showbizfantasier och en orealistisk tro på sina egna färdigheter. Ett tempo utanom det vardagliga uppstår av dessa enkla handlingar.

Imperfekt är en cirka 60 minuter lång performance/pjäs om två kvinnor som levt så länge i ett litet utrymme tillsammans att de närmast blivit en enda.
Inspirerade av Jackie Onassis släktingar Big Edie och Little Edie Bouvier Beale, som levde tillsammans i det alltmer sönderfallande godset Grey Gardens i sextio år samt kvinnorna i Marguerite Duras romaner ville vi undersöka förfallet i språk och i kropp.
Vad återstår då det hela skrapas ner till den minsta mänskliga nämnaren?
Via karaktärerna Barbi och Majvor och deras stilla tillvaro bland katter, krukväxter, tv-såpor, kaffe, kex och damtidningar, ville vi ställa följande frågor:
Hur går det om vi inte griper dagen och strävar efter att utnyttja alla dess möjligheter? Varför anses en sådan omvänd Carpe Diem-mentalitet vara så provocerande i vår tid?
Är inte det vi aldrig lyckades bli också en del av oss?
Vad finns kvar av oss då vi lagt bort all iscensättning av oss själva? Är det överhuvudtaget möjligt?

Pjäsen tilldelades det s.k. Boismanska pjäspriset spelåret 2014-15.
Antal roller:
min. 2
max. 2
Roller:
BARBI
MAJVOR
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna bevakas av författarna, kontakt Malin Kivelä malinki(at)gmail.com