Till början
Tillkomstår: 2002
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Pjäsen är en dramatisering av Maurice Druons bok "Tistou, pojken med de gröna fingrarna" och handlar om den lille pojken Tistou som har gröna fingrar och rättar till det mesta i världen med blommor.
Läs mera:
Antal roller:
min. 6
max. 9
Roller:
TISTOU
HERR FAR, KANONFABRIKANT
FRU MOR
CAROLUS, BETJÄNT
AMÉLIE, HUSA
HERR MOUSTACHE, TRÄDGÅRDSMÄSTARE
HERR TROUNADISSE, HERR FARS HÖGRA HAND
GYMNASTIK, EN PONNY
LÄRAREN

DE LÄRDE
FÅNGAR
SOLDATER
RADIORÖSTEN
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Frågor om rättigheter riktas till Pekka Sonck, pekka.sonck(at)gmail.com eller till Magdalena Snickars, magdalena(at)snickars.fi.