Till början

Samuel Häger och Kalle Kråka

Tillkomstår: 2014
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Pjäsen handlar om två unga fåglar, en häger och en kråka, som en tidig vårmorgon träffas ute på en tjärn inte alltför långt ifrån havsbandet. Kärlek uppstår och snart vill fåglarna bygga bo tillsammans, vad Unni Uggla än säger. Men var bygger man ett bo om man är häger och den andre kråka? Var hittar man ett ägg om varken man eller den man älskar kan värpa? Och vad skall göken Johanna göra med sitt ägg, för ingen gök i hela världen bygger ju bo!
Läs mera:
Antal roller:
min. 3
max. 4
Roller:
Samuel Häger
Kalle Kråka
Unni Uggla
Johanna Gök
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren.
Pekka Sonck pekka.sonck(at)gmail.com