Till början

SNÖ eller Den andra flickan

Tillkomstår: 2017
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Det är december 2017. Stormen Ophelia härjar i Helsingfors – det är det femtonde mystiska ovädret i år – och snön lyser som vanligt med sin frånvaro. Tindres mamma har åkt på konferens till Grönland. Tindre och hennes kompis Kicki sitter på Tindres vind och planerar ett föredrag om Finland förr. Snart dyker en gammal dagbok upp på vinden. Den har tillhört en flicka som hette Elli-Lisa, som levde i samma hus för hundra år sedan. I dagboken beskriver Elli-Lisa livet i Helsingfors vintern 1917–18, de allt mer dramatiska konflikterna i landet, och sin kära syster Sigrid som blir rödgardist. Snart infinner sig även Elli-Lisa själv på vinden, i det som kallas verkligheten. Det visar sig att både hon och Tindre i sina olika tider håller på att förlora dem de älskar mest. För att lösa situationen ber Elli-Lisa Tindre om hjälp med ett uppdrag som bara de två kan utföra. In i leken blandar sig så småningom också Fa, som lever på samma ställe, men om tusen år.

"SNÖ eller Den andra flickan" är en formmässigt framåtsträvande ungdomspjäs i två akter om hem och familjer, flickvänskap och systerskap, kriget 1918 och klimatförändringen 2022, pudrad med scifiglitter.
Pjäsen är riktad till 9 – 16 åringar.
Läs mera:
Antal roller:
min. 4
max. 10
Roller:
TINDRE (f. 2010), 12
KICKI, 12, Tindres vän
PAPPAN, Tindres pappa
MAMMAN, Tindres mamma

ELLI-LISA (f. 1905), 12
SIGRID, 18, Elli-Lisas syster
FRANKA, husa i Elli-Lisas familj
THYRA, Elli-Lisas mamma
RUDOLF, Sigrids kamrat

FA (f. 3000), framtidsflicka

samt
RADION
METEOROLOG
TELEFONRÖST
FLYGVÄRDINNERÖST
RÖSTER
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av ACE-production. Förfrågningar riktas till tanja(at)ace-production.com