Till början

Klappa och Chapoklack

Tillkomstår: 2003
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Barnpjäs som försöker förklara skillnaderna mellan teater och film.
Läs mera:
Antal roller:
min. 4
max. 6
Roller:
LISA
PELLE
MAMMA/KLAP
PAPPPA/CHAPOKLACK
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Frågor om Peter Snickars verk riktas till magdalena(at)snickars.fi