Till början
Genrer: Komedi
Tillkomstår: 1997
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Fritt inspirerad av Molieres Tartuffe. Handlingen är förlagd till nutid. Pjäsen handlar om en man som arbetar på en flyktingförläggning, hans familj och en man som säger sig vara politisk flykting.
Läs mera:
Antal roller:
min. 8
max. 8
Roller:
Margit, ca 45 år
Birger, hennes man, ca 45 år
Anna, ca 17 år, adoptivdotter (Asien, Afrika el. Syd-Amerika)
Gustav, ca 18 år, son
Edith, ca 65 år, mor till Margit
Seija, städerska
Lars, ca 17 år
Esad, ålder obestämd, kommer från krigshärjat land någonstans
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av Magdalena Snickars, magdalana(at)snickars.fi