Till början

Jag O Tello

Tillkomstår: 1998
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Shakespeare travesti
Antal roller:
min. 3
max. 11
Roller:
Monttu,, Tello, Jakonen, RåddRiku, Nizholm m.fl
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Arn-Henrik Blomqvist
ahb@aland.net