Till början

The Hamlets

Tillkomstår: 2000
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Shakespeare travesti
Antal roller:
min. 3
max. 10
Roller:
Lia, J-P, Ville, Halme, Pappa Polonius m.fl
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Arn-Henrik Blomqvist
ahb@aland.net