Till början
Tillkomstår: 2016
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Två barn, en flykt, ett främmande land.
Antal roller:
min. 2
max. 2
Roller:
Pjäsen innehåller fler roller men är skriven för att spelas av två skådespelare.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kontakta dramatikern Arn-Henrik blomqvist