Till början
Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Baserad på Rostands klassiker. Pjäsen är skriven av Arn-Henrik Blomqvist och arbetsgrupp.
Antal roller:
min. 8
max. 8
Roller:
Cyrano - clown
Roxanne - prinsessclown
Christian - tysk akrobatclown
Valvert - cirkusdirektör
LeBrett - clown
Hamsa - turkisk bagare
Zufast - hans fru
Ludmila - osynlig mammutkvinna
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kontakta dramatikern Arn-Henrik Blomqvist per e-post: ahb@aland.net