Till början
Tillkomstår: 2000
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Fritt efter Shakespeares pjäs Macbeth
Antal roller:
min. 4
max. 11
Roller:
Gurli
Ester
Agnes
Mekki
Leidi
Markus
Doris
Pappan
Benkku
MTH
Sjukhusbiträde
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kontakta dramatikern Arn-Henrik Blomqvist per e-post: ahb@aland.net