Till början
Tillkomstår: 1995
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Fritt efter Shakespeares pjäs Romeo och Julia
Antal roller:
min. 2
max. 10
Roller:
ROMEO
​JULIA
​MAMMA MÅNSSON, Romeos mor
​PAPPA MÅNSSON, Romeos far
​PAPPA KAPULAINEN, Julias far
​MAMMA KAPULAINEN, Julias mor
POLLE, Romeos kompis
​GÅRDSKARLN
​GÅRDSKARL 2, en kvinna
​PETTER PARKMAN, en ung man
​STUMBERG, grillkioskägare

samt

Barn och ungdom på skoldisco
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Kontakta dramatikern Arn-Henrik Blomqvist per epost: ahb@aland.net