Till början

Bomullsängeln

Genrer: Drama, Dramatisering
Tillkomstår: 2019
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Bomullsängeln är en dramatisering av Susanna Alakoskis roman med samma namn.

Hilda föds när 1900-talet är ungt. Som medlem i en välbeställd finskösterbottnisk jordbrukarfamilj är hennes framtid utstakad - hon kommer att leva sitt liv i samma by som hennes släkt bebott sedan urminnes tider. När Hilda som tonåring hamnar i olycka förändras hennes liv. Hon fördrivs från hemgården och tvingas söka tjänst som piga.

Där möter hon den jämnåriga Helli, som i likhet med Hilda döljer sitt förflutna. Hilda och Helli blir vänner, fast de är varandras ideologiska motsatser. Där Hilda tror på Gud, tror Helli på arbetarrörelsen. Tillsammans lämnar de landsbygden för att söka lyckan i staden. De blir bomullsänglar, arbeterskor på Vasa Bomullsfabrik. Sida vid sida möter Hilda och Helli sitt sekels glädjeämnen och fasor.

Bomullsängeln är berättelsen om de kvinnor som byggde landet, utan att få sina berättelser nedtecknade för eftervärlden.
Utdrag:
AKT ETT

1. OMNIBUSS

Höst 1923. Hilda, 18, har aldrig åkt buss förut. Husmor på Rikkola läser upp Hildas avgångsbetyg.

RIKKOLAHUSMOR
(voice over)
"Hilda har varit i min tjänst under 1,5 år, och är nu på egen begäran fri därifrån. Hilda har under tiden gjort sig känd som en arbetsam, pålitlig och ärlig flicka. Hon är även van vid enklare matlagning, såkallad kalasmat har icke förekommit. Hilda har även skött slåtter, byk, mjölkning med mera med en outrotlig flit, varför vi kan rekommendera henne till det bästa. Hilda är en i alla avseenden gedigen och sympatisk person och renlig av sig. Rikkolagården, den 23 november 1923. Maria Rikkola"

Helli, 18, vaknar upp vid Hildas sida.

HELLI
Hilda... Fabrikspipan.

2. FABRIK

Hilda och Helli stiger av bussen i Vasa, bärande sin torftiga egendom i resväskor.

HILDA
Högre än kyrktornet.
HELLI
Kom.
HILDA
Vi kan ännu åka tillbaka.
HELLI
Till Rikkola? Där de inte ens har brunn. Bära vatten från bäcken, tretti ämbar om dan. In och ut.
HILDA
Husmor är snäll. Det är bra folk.
HELLI
Du kunde inte fortsätta bo i det huset, sa du själv.
HILDA
Men var ska vi sova?
HELLI
Det finns arbetarbostäder på Brändö. Vi får ett eget rum i stället för kökssoffan! Vi kan få egen lön! Och kanske söndagen fri.
HILDA
Omnibussen åker tillbaka klockan fyra.
HELLI
Egentligen borde vi fara till Stockholm. Eller Amerika.
HILDA
Nå, aldrig.
HELLI
Allt fint kommer från Amerika och från Sverige. Vet du att i Sverige putsar pigorna krukväxter?
HILDA
Nä, vet du vad.
HELLI
Bibeln läser du men du vet ingenting om världen. I Sverige har de plysch, fransar och tofsar överallt. Högre löner, mera fritid och lättare arbete. En dag ska jag göra så att det är lika i Finland.
HILDA
Var får du allt ifrån?
HELLI
Tillbaka till Rikkola går jag inte. I Vasa finns elektrisk ström. En biografteater. Bibliotek. Här finns ångbåtar som går till Amerika. Kaféer, hattaffärer... Och soaré.
HILDA
Vad är det? Soaré?

Helli vet inte så noga.

HELLI
Nu går vi till Bomullen.
HILDA
Helli, jag har inte bestämt mig ännu.
HELLI
Kom.
Antal roller:
min. 10
max. 50
Roller:
Den digra rollistan kräver dubbleringar. Minimibehovet är cirka 10 skådespelare, fler kvinnor än män.

Hilda
Helli

Arbetare på bomullsfabriken:
Viola Vuori
Kirsti Strömberg
Aurora Högberg
Liisa Salo
Oskar
Viljam
Liisa Salos pojkar Mikko och Jooseppi

Arvo Varjola, Hildas man

Förmän:
Förman på Vasa Bomull
Direktör på Vasa Bomull
Direktionsmedlem
Bötes-Anna, tidsstudieman

Sorola:
Sanna-täti
Far Hugo, husbonde på Sorola
Mor Tyyne
Moster Aina
Moster Irma
Moster Signea
Morbror Lauri, Signeas man

Emil Lampola, präst
Husmor på Rikkolagården

Greta, Hildas dotter
Jonni, Hildas son

Fröken Falander, Gretas och Jonnis lärare
Aili, Gretas väninna
Anselm Flygar, hovmästare på Villa Sandviken
August Alexander Levons vålnad
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Annina Enckell, annina.enckell(at)kolumbus.fi