Till början

Ögonblickets utseende

Tillkomstår: 2007
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Otto, 28 är, är totalförlamad och oförmögen att tala, efter en bilolycka. Han kommunicerar med en av sköterskorna på vårdhemmet genom blinkningar. Han längtar efter att dö, men eftersom han är helt beroende av sin omgivning i allt, måste han nu också vänta på att någon ställer den rätta frågan.
Utdrag:
SCEN 1
(Ett sjukhusrum, Otto och Kyösti ligger i sina sängar. I rummet finns bl.a. två
kronikerstolar, ett runt bord, rullbord med vårdtillbehör för andningskanyl och liggsår,
Ottos andningsapparat, en hög pall vid vardera sängen, två stolar instuckna vid
fotändorna, ryan Flammande lågor, affisch av Munchs Skriet. Ett fönster med nedan
beskrivna gardiner och ett träd med höstlöv utanför. Susanna kommer in med en
bricka med Ottos och Kyöstis kaffe)
Susanna:
Hej.
(Susanna ställer ner brickan på Ottos sängbord som är framdraget ur nattygsbordet
och vinklat framför Otto, tar Kyöstis kaffe, går till honom)
Susanna:
Hej. Jag heter Susanna.
(hon tittar en stund på Kyösti, går sedan till fotändan av sängen och tittar på
namnlappen)
Susanna:
Och du är Kyösti ser jag.
(Susanna häller kaffe i behållaren till näs-magslangen, går till Otto, knyter en
haklapp runt hans hals medan hon pratar)
Susanna:
Jag kommer ihåg att du är Otto. Från rapporten.
(Susanna tar näbbmuggen och sätter sig bredvid Otto på en hög pall)
Susanna:
Sådär. En klunk kaffe.
Antal roller:
min. 8
max. 8
Roller:
Kvinnor 5, Män 3
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, som nås på mammel07(at)yahoo.se