Till början

Stridsäpplet

Tillkomstår: 2006
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Dramatisering av grekisk myt.
Tvedräktens gudinna Eris är sur för att hon inte blivit bjuden på fest med de andra gudarna. Hon kastar in ett guldäpple på festen, vilket blir upptakten till det trojanska kriget. Vi får bl.a. stifta bekantskap med gudarna Zeus, Hera, Pallas Atena, Afrodite, Ares, Apollon och Hebe, med prins Paris av Troja och drottning Helena och Kung Menelaos av Sparta samt krigaren Odysseus. Pjäsen berättar med frejdig humor om hur lätt det är att sätta i gång ett krig och hur svårt det är att få slut på det. Ibland kan det till och med behövas en trojansk häst!
Utdrag:
PROLOG
(Medan publiken kommer in och slår sig ner går Eris av och an framme vid
rampen/framför publiken. Hon bollar med ett guldäpple och kastar överlägsna
blickar mot publiken)
ERIS
Ja ja! Där nere sitter ni, era människokryp! Och här uppe, på Olympen, bor vi.
Gudarna.
Jag är Eris. Det finns en massa andra gudar också, men dem kan ni strunta i.
Jag är grälets gudinna.
(Börjar dagdrömma)
Aahhh… finns det något härligare än att starta ett gräl…!?
(Blir allt mera upplivad, börjar skuggboxas)
Missförstånd… slagsmål! Strider!
(skrattar)
Jag bara kastar in ett stridsäpple – och KABOFF!
Ja-a… det finns inte många gudar som har fått så mycket till stånd här i världen
som jag!
(slås av ett roligt minne)
En gång… vet ni, en gång startade jag det trojanska kriget. Det var en fin dag!
Det kriget höll på i tio år! Och hela det trojanska kriget började med det här:
Med det här guldäpplet.
Nej, förresten! Det började med den där festen! Det var en fest dit alla gudar
blev bjudna. Alla. Utom jag!
FÖRSTA AKTEN
(På gudarnas fest går gästerna omkring. Hälsar på varandra, skålar med varandra,
småpratar. Hebe går omkring med en bricka med glas och en skål ambrosia. Eris går
hämndlystet av och an utanför festen och bollar med sitt guldäpple. Varje gång gudarna
går förbi Zeus bugar de)
HEBE
Får det vara lite nektar? Och ambrosia?
ZEUS
Jo tack! Mmm…
Antal roller:
min. 10
max. 30
Roller:
Man klarar sig med 10 skådespelare, om några spelar både gudar på Olympen och soldater i det trojanska kriget. Någon övre gräns på antalet skådespelare finns inte, eftersom man har alla Olympens gudar och två arméer att tillgå om man vill.

Om inga dubbelroller används är flickrollerna 6 och pojkrollerna 5 + medlemmar i de stridande härerna.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Pjäsen ingår i Labbets lågstadiepjäser. Rättigheterna handhas av författaren.