Till början

Lit de Parade – An Illusion of Death

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2012
Språk: Engelska
Översättning: Ja
Längd: En akt
Synopsis:
Det här manuset är en översättning till engelska från 2012 av Hannele Mikaela Taivassalos pjäs Lit de parade. Översättning av Eric Dickens.
Utdrag:
PROLOGUE
Voices in the dark
SOMEONE voice: Lit de Parade: We have gathered here to see something that no
longer exists!
THIRD voice: Welcome, my name is (xxx), and I am going to die!
OTHER voice: Same here. My name is (xxx) and I am also going to die!
SOMEONE voice: Quite. A warm welcome for my part as well, my name is (xxx), I
too am going to die.
OTHER voice: We have two things in common
THIRD voice: we, but also you
OTHER voice: we have two things in common:
SOMEONE voice: One!
OTHER voice: Right now we’re here!
SOMEONE voice: Two!
OTHER voice: We’re going to die!
Antal roller:
min. 3
max. 3
Roller:
Someone
Other
Third
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern.