Till början

I Fylkingespetsen

Tillkomstår: 2007
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
En pjäs om människovärdet i ekonomismens tidevarv.
Utdrag:
AKT I
(Mörk scen.)
99: Nasdaqen?
42: Ja?
99: Har du den?
42: Nej.
99: Inte?
42: Nej.
99: Inte nasdaqen?
42: Nej.
99: Varför inte?
42: Ber om ursäkt. Jag har ingen ursäkt.
99: Men vi måste ju ha nasdaqen. Konjunkturerna. Hur klarar vi oss utan konjunkturerna? Hur klarar vi
oss utan kurserna? Fort fort nu. Har du nasdaqen?
42: Nej.
99: Senaste siffrorna? Fort nu.
Antal roller:
min. 7
max. 7
Roller:
Herr 42
Herr 99
Herr 313
Fröken 17
Fröken 16
Vakt
Direktör
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, som nås på Klåvusvägen 5 I 77, 00910 Helsingfors.