Till början

Här någonstans …

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2005
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Om familjerna Appelfeldts öden från 20-talet fram till fortsättningskriget och freden på 1940-talet. I centrum står Everts äldsta dotter Emilia som bildar familj och genomlever svåra tider inom såväl nationen som familjen. Liksom i de övriga delarna i
trilogin behandlas de stora nationella händelserna som de återspeglas inom familjen och det "lilla livet".
Tredje delen av trilogin om släkten Appelfeldt. Manuset kan beställas av dramatikern.
Antal roller:
min. 13
max. 13
Roller:
Kvinnor 6, Män 7
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, som nås per e-post på joakim.groth(at)welho.com