Till början

Svärmorstungor

Genrer: Drama, Hörspel
Tillkomstår: 2016
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
"Svärmorstungor" är en dialog mellan två kvinnor i olika åldrar från olika länder och med olika kulturbakgrund. Det som fört dem samman under en lång tidsperiod är kärleken till en man, den enas son och den andras man. Mycket kretsar kring mat, åldrande och minne, berättelser berättas, glöms och förändrar karaktär, i en barndom som alltid består, Svärmoderns. Texten kan också spelas som scenpjäs.
Pjäsen fick Boismanska priset för spelåret 2015-16.
Antal roller:
min. 3
max. 3
Roller:
Svärdottern 60 år
Svärmor 90 år
Sonen & maken 60 år
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till texten bevakas av författaren:
Susanne Ringell
Snellmansgatan 16 B 24,
00170 Helsingfors
Finland