Till början

Datskiförbud

Genrer: Barnpjäs
Tillkomstår: 2014
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Tre barn, Melanie (13 år), Axel (10) och Mia-Maria (6), bor i samma hus och får en veckas totalt datorförbud. För Melanie betyder det att bli totalt isolerad från sina kompisar. Axel får abstinensbesvär när han inte får spela Xbox. För Mia-Maria spelar datafasta ingen stor roll, men hon hänger gärna med de två större barnen.
Mia-Maria har nog sina bekymmer: när som helst ska hon få ett litet syskon och katten Salvatore är försvunnen igen. Och en vecka utan smartphone betyder extra spänning för Melanie, som har blivit inbjuden till strandfesten av en blyg kille, Filip.
Samtidigt som barnen mer eller mindre tvingas att vistas ute, börjar asfalteringen av bostadsbolagets gångar. Asfaltfirman lämnar en asfaltmaskin på gården. Barnen börjar tala om den som en sillval som hamnat på torra land och måste räddas.
I barnens fantasifulla live action dataspel speglar barnen sina rädslor och önskemål mot maskinen, som fått namnen Becketco. I dataspelet bearbetar Melanie sin ilska mot sin mamma, sin rädsla för skolmobbaren Hafiza och sina romantiska drömmar om Filip. Under spelets gång förvandlar Axel sin pappa till en cro magnon-människa, för att få ett gott skratt och en lämplig hämnd. Den mest mystiska incidenten under spelets gång är uppenbarelsen av katten Salvatore.

Åldersrekommendation 6-13 år.
Utdrag:
Scen 2 - föräldrarna förklarar
MELANIES MAMMA, AXELS PAPPA och MIA-MARIAS MAMMA, höggravid, pratar till publiken.

MELANIES MAMMA Hej, jag heter Susanna och det där är min dotter
Melanie.

AXELS PAPPA God dag, jag är Axels pappa, han där.

MELANIES MAMMA Och Mia-Marias mamma är också närvarande. (MIA-MARIAS MAMMA leter efter nånting bland publiken med sin blick.) Eller på plats åtminstone. Vi är grannar.

AXELS PAPPA Det stämmer. Här bor vi alla.

MELANIES MAMMA Och vi hade ett litet möte -

AXELS PAPPA Precis.

MELANIES MAMMA - för det här är inte bra för barnens mentala utveckling.

AXELS PAPPA När jag var ung lekte vi på gården med kaverina varje kväll -

MELANIES MAMMA - inte är det bra för vuxna heller, inte säjer jag att det sku vara det -

AXELS PAPPA - kyrkråtta, neppis, råde o pole -
Antal roller:
min. 5
max. 5
Roller:
Kvinnor 3, Män 2
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av dramatikern, Nina Jääskeläinen, som nås per e-post på njaaskel(at)gmail.com