Till början

Bländad

Genrer: Drama
Tillkomstår: 2016
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Göran och Mikael befinner sig isolerade i vildmarken, fastklämda och skadade i en bil. Chock förvandlas till rädsla och rädslan till panik. Ur paniken uppstår den oundvikliga konfrontationen; att göra upp med sitt förflutna.

Bländad är ett nyskrivet drama av Stan Saanila, känd från bl.a. Yles Nyhetsläckan och MTV3:ans W-tyyli. Saanila har i sin pjäsdebut Bländad skapat ett persongalleri bestående av fiktiva karaktärer och historiska personer. Deras livsöden tvinnas ihop i en mångbottnad berättelse som sträcker sig från upplysningstidens Frankrike på 1700-talet via den ryska revolutionen, det nya Sovjet, vinterkriget och fram till vår samtid. Genom berättelsen utmanas de av kampen mellan det goda och det onda, förmågan till självförnekelse och -rannsakning och viljan att överleva.
Utdrag:
Extremt kraftigt vitt ljus. En dov duns. Stillhet. Ljudet av vindrutetorkare.

A: Satan. (beat) Satan satan satansatan satan. (Beat) Satan!

B: Vad skriker du för?

A: (skriker av rädsla) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

B: ids int skrika.
Vänta vänta vänta vänta. Men vad ... har jag kört av vägen? Är allt ..?


A: Ja, vad tror du? Ja. Smal väg, du väjer ... och nu är vi här. I snödrivan. Grattis. (dunkar irriterat handen på insrumentbrädan) Och jag ... (stönar av smärta)

B:
Men ...
A: Ser du inte? Snö till vänster, snö till höger, snö framför oss, snö bakom, Snö. Och ett träd. En iglo med ett träd.

B:
Men varför kan jag inte se det?

A: Få se? (...) Mmm. Du har slagit huvudet ganska duktigt. Jag skulle inte ...

B: Aj aj satan.

A: Jag skulle inte röra det om jag var du. Det liksom hänger framför dina ögon. Det kan vara glassplitter i. Jag tror det.

B: Är vindrutan trasig?

A: Nej det är backspegeln tror jag. Lyssna. (vindrutetorkare)

B: Jag st...

A: Stäng inte av!

B: Va?

A: Stäng inte av. Så länge lyktorna syns har vi en chans.

B: Men jag kan inte se dem.
Antal roller:
min. 2
max. 2
Roller:
Göran
Mikael
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren, som nås per e-post på monumentalproduktion(at)yahoo.com