Till början

Den dansande prästen

Genrer: Drama, Dramatisering
Tillkomstår: 2006
Språk: Svenska
Längd: Helafton
Synopsis:
Pjäsen är en skälmhistoria om Uno Cygnaeus och om hur det kom sig att han grundade folkskolan i Finland. Hans historia är full av mänskliga tillkortakommanden men är likväl en kärleksfull skildring av människan som en samtidigt fysisk och andlig varelse med inneboende kapacitet att växa och utvecklas.
Efter Erik Wahlströms roman ”Den dansande prästen” (2004).
Antal roller:
min. 16
max. 25
Roller:
Pjäsen har många roller som går att dubblera, uruppsättningen gjordes med 9 manliga och 5 kvinnliga skådespelare samt två flickor i rollerna.

PERSONER
UNO-DUON:
Unga Uno, Uno Cygnaeus som ung
Gamla Uno, Uno Cygnaeus som gammal

Axianne Cygnaeus, Unos hustru
Emma Irene Åström, filosofie magister
Madame, bordellmamma
Ferdinand ”Filius” Sahlberg, biolog och läkare
Edla Lindholm, hushållerska
Carl-Gustaf Ottelin, prost, sedermera biskop
Jeanette Ottelin, hans dotter
Selma Sinkkonen, tjänsteflicka
Ulla, ett döende barn
Ullas mamma
En konfirmand
Gabriel, ärkeängel
Rafael, ärkeängel
Mikael, ärkeängel
Gud
Djävulen
Arvid Adolf Etholén, guvernör i Sitka
Guvernörskan Etholén, hans hustru
Margret Bartram, kaptenska
Wilhelmina Swartz, Margrets syster
Elise Öhman, dotter till en hushållerska
Savolainen, satan till karl
Filofej, grekisk-ortodox munk
Månkalven, schaman
af Schultén, läkare
Packalén, läkare
Tsamo, ett barn utan språk
Hjalmar, ingenjör
de Ron, gymnastikmästare
Furuhjelm, senator
J-H Erkko, blivande folkskollärare
Lärarinnor
Horor
Dumma lata flickor
Vitt slödder och halvblod
Eskimåer
Gymnastikflickor
Magistrar
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna till pjäsen bevakas av författaren, annina.enckell(at)kolumbus.fi