Till början

Telemachos äventyr

Tillkomstår: 2006
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Handlingen utspelas i det antika Grekland, dels på Ithaka och andra öar, dels uppe på gudarnas berg Olympen. Kung Odysseus av Ithaka har varit med i det Trojanska kriget men har sedan dess inte synats till och hans son Telemachos undrar om hans pappa nånsin ska komma hem. Versmåttet är hexameter. Pjäsen bör spelas med fart och fläkt, högt och tydligt!
Antal roller:
min. 20
max. 20
Roller:
Personer: ( ´ visar betoning)
Zéus (Zevs)– den högste guden på Olýmpen.
Pállas Athéna – krigsgudinna med lans och uggla som symbol (krig och lärdom). Ibland förklär hon sig till någon annan, bland annat till Mentor.
Hérmes – Olympens budbärare
Telémachos – son till Odysseus och Penelope.
Penélope – Telemachos mamma, drottning på ön Íthaka, hustru till Odysseus.
Odýsseus (Odyssevs) – Kung. Pappa. Hjälten från kriget i Troja som farit vilse på havet efter att han retat upp Poseidon, havets gud, när han förblindat Poséidons son jätten Polyfemos.
Friarna 1-4 – som vill ha Penelope till fru eftersom de tror att Odysseus är död.
Sångaren – som underhåller friarna medan de väntar.
Härolden – som håller ordning och ropar ut vad som ska hända; tex. scenanvisningarna.
Amman – som varit barnflicka åt både Odysseus och Telemachos
Herden – som sköter grisarna, bor avlägset på ön.
Néstor – en vän till Odysseus (bor på Pýlos)
Peisístratos – Nestors son
Kung Meneláos - vän till Odysseus (bor i Spárta)
Heléna – Menelaos hustru och syster till Penelope. Utlösande orsak till kriget i Troja (hon hade stuckit med Páris, prins av Troja)
Vännen – som lånar ut sin båt Telemachos.
Méntor – lärare till Telemachos.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren.
Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.