Till början

Vem är Spartakus?

Tillkomstår: 2006
Språk: Svenska
Längd: En akt
Synopsis:
Spartakus var en gladiator som år 73 f.Kr. gjorde revolt och blev ledare för ett slavuppror i det romerska riket. Pjäsen Vem är Spartacus berättar om händelsen på två plan: genom klara berättarpartier och genom mera illustrativa spelscener. Författaren har valt att inte berätta historien ur Spartacus synvinkel utan vill genom olika berättarperspektiv försöka diskutera vem denna gåtfulla hjälte var. Det här berättargreppet möjliggör en stor mängd intressanta roller där alla bidrar till helheten på ett jämbördigt sätt. Pjäsen undviker hjältedyrkan och andas i stället en sval saklighet men också en mild humor.
Antal roller:
min. 20
max. 30
Roller:
A, berättare
B, berättare
C, berättare
D, berättare
Polyxes
Lidia
Man 1
Man 2
Man 3
Kvinna
Ennius och hans familj
Corax den ena
Corax den andra
Spartacus
Crixus
Oenomaeus
Gall
Kvintus Fabius
Aulus Gabinius
Officer
Slavar 1-4

Berättarpartierna är uppdelade på fyra röster (A, B, C, D); de kan fördelas också annorlunda om man vill. De illustreras på olika sätt: som pantomim, i
slow-motion, som "frusna bilder" eller tablåer osv.
De som spelar berättare kan också spela roller i de olika scenerna.
Rättigheter och kontaktuppgifter:
Rättigheterna handhas av författaren.
Pjäsen ingår i Labbets lågstadieprojekt.

Pjäserna som skrivits inom ramen för Labbets lågstadieprojekt får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i sådana fall är berättigad till en del av biljettintäkterna. Andra grupper som vill spela pjäserna (dramaklubbar, ungdomsföreningar m.fl.) är skyldiga att betala upphovsmannaersättning till författaren för texten. För uppföranderätter i Sverige – kontakta Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Texterna omfattas av lagen om upphovsrätt och ändringar, förkortningar (annat än av författaren föreslagna) eller översättningar får inte göras utan författarnas tillstånd.

Meddela gärna Labbet per e-post info(at)labbet.fi om ni spelar pjäsen i er lågstadieklass.